Monday, 10 December 2012

Number 1 to 5Kad ini boleh dijadikan sebagai kad imbasan atau ditampal atau digantung di dalam kelas prasekolah kawan-kawan sebagai dekorasi....Kad ini boleh ditambah nombornya juga mengikut kemahuan kawan-kawan bersesuaian dengan murid-murid.

< Selamat Berkreatif >No comments:

Post a Comment